GreenWay1

27/6/2016 Bergen

Overview

Hvordan fjerne alle hindringer for å velge sykkel?
Målgruppe: alle som kan tenke seg å bruke sykkel.

Barrier This Solves

Planlegging, økonomi, samarbeidspartenere som er villig til å prøve ut ideen.
Samfunnsøkonomisk lønnsomt. Helse og miljøgevinst. Tilgjengelige midler vil rekke lenger.

Team

links

location

Detailed Description

Forsøk på å få til flere trygge sammenhengende sykkelveier ved å fjerne hindringer i veibanen.
Sykkeltunnel er løsningen. Legges i rommet mellom eksisterende veinett. Utnytter rommet som ikke er i bruk.

Updates


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *